Paascollecte 2018

De derde collecte tijdens de diensten op 1 en 2 april aanstaande is de zogenaamde Paascollecte. Traditioneel wordt de opbrengst van deze collecte en die van de Oudejaarscollecte aangewend om zoveel mogelijk onze verplichte bijdrage in de kosten voor het bovenplaatselijk kerkenwerk binnen de PKN te voldoen. De bijdrage aan de PKN is niet afhankelijk van deze twee collecteopbrengsten, maar van het aantal leden en een percentage van onze inkomsten. Ongeacht de hoogte van deze collecten moeten wij toch onze bijdrage voldoen. Dus indirect steunt u met deze collecte de PKN, maar direct ook onze eigen gemeente. Wij willen u daarom vriendelijk vragen om de komende paasdagen deze derde collecte extra mild te gedenken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn