Paascollecte 2019

De derde collecte tijdens de diensten op 21 en 22 april aanstaande is de zogenaamde Paascollecte. Traditioneel wordt de opbrengst van deze collecte en die van de Oudejaarscollecte aangewend om zoveel mogelijk onze verplichte bijdrage in de kosten voor het Kerkrentmeesterlijk Quotum te voldoen. Het Kerkrentmeesterlijk Quotum is de jaarlijkse verplichte financiƫle bijdrage aan het bovenplaatselijk (ambtelijke en dienstverlenende) werk binnen de PKN. De bijdrage aan de PKN is niet afhankelijk van deze twee collecteopbrengsten, maar van een percentage van onze inkomsten. Ongeacht de hoogte van deze collecten moeten wij toch onze bijdrage voldoen. Dus indirect steunt u met deze collecte de PKN, maar direct ook onze eigen gemeente. Wij willen u daarom vragen om de komende Paasdagen deze derde collecte extra mild te gedenken.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wijnand Blom en Leen Kleijn.