Paasgroetactie 2021: bedankt!

Heel graag willen wij de chauffeurs en bezorgers bedanken voor hun hulp bij de Paasgroetactie. Misschien zijn de attenties eerder of later bezorgd dan u gewend
was, maar hopelijk vindt u het net zo fijn als wij, dat de Paasgroetactie op deze manier
toch kon doorgaan. Er zijn nog wat giften binnen gekomen tijdens de actie; als u ook overweegt een gift te doen, het rekeningnummer hiervoor is: NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht. We hopen dat we volgend jaar weer een actie
kunnen houden op de vertrouwde manier.
Hartelijke groeten van de Paasgroetcommissie