Paasgroetactie

De Paasgroetcommissie was achter de schermen bezig met het voorbereiden van de Paasgroetactie. In het Kerkblad en op deze website zou een oproep komen voor medewerkers, jong en ouder. Wij hebben helaas het besluit moeten nemen de actie
op dit moment niet door te laten gaan. Er is op alle gebieden zoveel onzekerheid en
we weten ook niet hoe het rond de Paasdagen zal zijn. We hopen later dit jaar nog een actie te kunnen houden, maar daar hoort u t.z.t. over.
Op dit moment willen we de ouderen en zieken van onze gemeente, voor wie de actie bedoeld is, van harte sterkte wensen, zeker als er (door het virus) sprake is van eenzaamheid en zorgen.