Paasgroetactie: dringend hulp nodig!

Wij missen voor het welslagen van de actie op 19 april nog inpakkers, chauffeurs en rondbrengers.{
Daarom een vriendelijk verzoek om uw/jouw medewerking.
Opgeven kan via muddies@zonnet.nl of tel. 416194; via g.h.braaksma@upcmail.nl of tel. 413883.

Bij voorbaat dank!