Paasgroetenactie 2014

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Dit jaar is er in de penitentiarie inrichting in Vught voor gekozen om bij het ontwerpen en maken van de kaart, zoveel mogelijk bezoekers van de kerkdiensten te betrekken. Daarvoor maakte ds. Anne van Voorst een groot ontwerp, dat hij verdeelde in 70 kleine tegels, die later als een mozaïek samen het kunstwerk vormden. Iedere bezoeker van de kerkdienst kreeg na afloop een tegeltje om te beschilderen naar eigen inzicht, met de vraag erbij, of zij zich wilden laten leiden door het thema ‘Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt´. Ze hadden geen zicht op het basisontwerp’, dat bleef voor hen een verrassing. Zo ontstonden heel verschillende tegeltjes, die uiteindelijk een prachtig geheel vormden en nu als paasgroet verstuurd kunnen worden. Ook dit jaar doen we mee aan de paasgroetenactie. Er is gekozen voor de dubbele kaarten. De dubbele kaarten gaan naar gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat. Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen, dus daar moet niets op geschreven worden, maar het is fijn als u daar wel een postzegel op plakt. Dus de envelop graag voorzien van een postzegel en de tweede kaart. Dit is een bloemenkaart, geen paasgroet, zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen. De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan, zo kunnen de gedetineerden toch ook wat contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen. Vanaf zondag 30 maart kunt u voor of na de dienst deze kaarten meenemen. De kaarten moeten vóór 15 april verzonden zijn. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!
Namens de diaconie, Wout van Tilburg