Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen. Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. De kaarten gaan naar gedetineerden in gevangenissen door heel Nederland.

Dit jaar is er wel iets gewijzigd in de actie.

  1. Er is gekozen voor een dubbele kaart zodat de gedetineerde zelf een groet kan sturen naar familie. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Vandaar graag een postzegel op kaart 2.
  1. De kaarten worden niet opgestuurd naar een P.I. inrichting, omdat het voor de predikanten heel veel werk is om alle enveloppen open te maken.
  1. De diaconie brengt de kaarten naar een verzamelpunt van waaruit er een betere verdeling wordt verzorgd over alle P.I.’s.

U kunt op de kaart een persoonlijke groet, tekst of gedicht aan de gevangene schrijven. Vergeet niet uw naam er onder te schrijven, want zonder naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden. Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. Vergeet u niet om een postzegel op deel 2 van de dubbele kaart te plakken. De kaarten liggen bij de ingangen van beide kerken voor u klaar op zondag 8 maart en zondag 15 maart. De kaarten kunnen zondag 15 maart en uiterlijk zondag 22 maart weer ingeleverd worden in de daarvoor bestemde dozen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, vanwege de privacy, wie deze kaart ontvangt, mag u er toch van overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!

Namens de diaconie, Theo de Jong.