Passie|project|koor

In de avonddienst van Palmzondag 13 april a.s. zal een gelegenheidskoor o.l.v. Martin Zonnenberg o.a. koralen uit de Matthäus Passion & Crucifixion ten gehore brengen. Muzikale medewerking wordt verleend door Marjolein de Wit (fluit), Maria den Hertog (mezzosopraan), Martin de Deugd (viool) en Arjan Versluis (orgel). Een unieke gelegenheid om het discipelschap in praktijk te brengen en mensen uit te nodigen om mee te luisteren naar het gelegenheidskoor en meditaties van ds. K. Hage.