Pastoraal nagesprek

Het is voor velen wel emotioneel om weer fysiek een kerkdienst bij te wonen. Als iemand behoefte heeft aan een pastoraal (na)gesprek, hebben de kerkenraden hiervoor een voorziening getroffen. Bij elke dienst zijn voorlopig twee ouderlingen beschikbaar.
Meld u zich na afloop van de dienst gerust even in de kerkenraadskamer.