Pastoraat wijk 1 in de vakantie

Pastoraat
Vanaf 11 augustus is ouderling  scriba Pieter Vlot aanspreekpunt voor alle zaken
van wijk 1.
Voor pastorale zaken kunt u bij hen terecht tijdens de afwezigheid van ds. Tanghé.
Ds. A.H. Groen is, zoals gebruikelijk, beschikbaar voor pastorale crisiszorg tijdens
zijn afwezigheid.