Pastoraat wijk 1

Zondagmorgen 17 mei wordt Carina de Rijke-de Sterke bevestigd in het ambt van ouderling. Zij gaat ten behoeve van het pastoraat werken in blok 5. Hier bestond een vacature omdat de vorige blokouderling, Heleen van der Vlist-de Bruijn, scriba van onze wijk geworden is.