Pastoraat wijk 2 tijdens vakantieperiode

Meldingen m.b.t. het pastoraat en geboorten kunnen in de vakantieperiode worden doorgegeven aan de blokouderlingen. Bij crisissituaties kunt u ook de scriba benaderen. Onze predikant ds. Vastenhout hoopt maandag 23 augustus zijn werkzaamheden weer te hervatten.