Pastoraat wijk 2 tijdens vakantieperiode

Ds. M.H. Vastenhout hoopt vakantie te hebben van 24 juli tot 22 augustus. Meldingen
m.b.t. het pastoraat en geboorten kunnen in deze periode worden doorgegeven aan
de blokouderlingen. Bij crisissituaties zijn dit de contactpersonen voor wijk 2:
24 juli tot 31 juli: ds. G.J. Mink;
1 augustus tot 8 augustus: Heleen van der Vlist, 06 15535480;
9 tot 22 augustus: Krijn Schep, 06 49896926