Pastoraat Wijk 2

Meldingen betreffende (crisis)pastoraat graag zoveel mogelijk via de scriba, die zorgt voor juiste doormelding. Dhr. Ad den Besten, Groenenweer 22 (3363 XP), telefoon 418248 is aan het werk in het (crisis)pastoraat voor wijk 2.