Pastoraat wijk 3 & 4

Theo Stuijvenberg werd afgelopen zondag aan de gemeente voorgesteld. Het was de intentie om de pastoraal medewerker van wijk 3, prop. Nico de Leeuw ook in deze dienst officieel te verwelkomen in de Hervormde Gemeente van Sliedrecht, maar br. De Leeuw had zelf al een preekbeurt elders. Wij hopen dat alsnog op korte termijn te doen. Eerder heeft u al kunnen lezen dat de tijdelijke aanstelling van br. De Leeuw is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd voor 12 uur pastorale ondersteuning per week, in wijkgemeente 3. Dit alles Deo Volente, want zoals u wellicht weet, is br. De Leeuw al enige tijd beroepbaar, en met hem hopen we dat de Heere hem op Zijn tijd naar een eigen gemeente zal zenden. Voor nu mag hij zich dienstbaar stellen voor wijkgemeente 3, waarvoor wij dankbaar zijn dat hij dat wil en kan doen. Aanvullend op de beschikbare uren kunnen wij als wijkkerkenraad ook een beroep doen op ds. Meeuse. Hij verzorgt inmiddels de belijdeniscatechisatie en zal ook waar nodig de kerkenraad bijstaan in het pastoraat. Ook hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Dank aan de Heere dat het vele pastorale werk ook in deze vacaturetijd voortgang mag vinden.