Pastorie: van Merwestraat naar Rembrandtlaan

Vorige week hebt u in het Kerkblad de aankondiging van de verkoop van de pastorie van wijk 2 aan de Merwestraat kunnen lezen. Deze aankondiging kon uiteraard plaatsvinden nadat een andere pastorie was aangekocht. Waarom een andere pastorie? Degenen die de woning aan de Merwestraat kennen weten dat deze niet voldoet aan de eisen die aan een tegenwoordige behuizing voor een predikant(sgezin) worden gesteld. Eén van de belangrijkste daarvan is dat er sprake moet zijn van een gemakkelijk bereikbare en van het privé-gedeelte gescheiden spreek-/ontvangkamer. Niet een eerste vereiste, maar wel belangrijk, is ook de aanwezigheid van een garage of carport. Aan beide voorwaarden kan in de Merwestraat niet worden voldaan. Vandaar dat het College van Kerkrentmeesters, als beheerder van de gebouwen en pastorieén van de gemeente, direct na het vertrek van Ds. Groen gekeken heeft naar mogelijkheden om wel aan deze eisen te voldoen. Met instemming van de Algemene Kerkenraad is gezocht naar een andere pastorie en deze is gevonden aan de Rembrandtlaan 193, een woning met meerdere slaapkamers, een ontvangstruimte op de begane grond en gescheiden van de rest van de woning, en een garage. Daarbij is de woning in zeer goede staat van onderhoud en voorzien van een deugdelijke inrichting wat betreft keuken en sanitair.

De woning komt beschikbaar per 1 september 2014.

Mede namens het College van Kerkrentmeesters,
Ad de Waard, voorzitter Kerkenraad Wijk 2