Pastorieën

Pastorieën
Vorige week woensdag 1 oktober heeft de overdracht plaatsgevonden van de pastorie aan de Merwestraat, alsmede die aan de Rembrandtlaan. De oude pastorie voldeed niet meer aan de eisen die aan een dergelijk onderkomen mogen worden gesteld. De nieuw aangekochte pastorie heeft mogelijkheden voor een aparte ontvangstruimte, beschikt over een garage en heeft genoeg ruimte voor het huisvesten van een gezin, bestaande uit meerdere personen. Het College van Kerkrentmeesters is blij en dankbaar dat één en ander voortvarend kon worden opgepakt, waarbij de ouderlingen-kerkrentmeesters Ronald van der Velde en Bert Verheij zich bijzonder hebben ingespannen. Ook een woord van dank aan Makelaar Van Rees die ons college heeft bijgestaan in het gehele proces van aan- en verkoop. Het geheel heeft onze gemeente ook nog een financiële plus opgeleverd.