PCOB Ledenmiddag

Op dinsdagmiddag 29 september 2015 is er weer een Ledenmiddag van de PCOB. Zoals gebruikelijk in de Maranathakerk, Lijsterweg 2. De middag begint om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Mevrouw Gerda Thiele, van “Veilig Thuis”, zal voor ons een spreekbeurt houden over het onderwerp “Ouderenmishandeling”.

“Ouderenmishandeling? Dat komt bij ons niet voor!”

In de praktijk blijkt dat ouderenmishandeling dagelijks voorkomt. In alle lagen van de samenleving, in alle culturen, bij hoog en laag opgeleiden en onder mannen en vrouwen. Vaak wordt ouderenmishandeling niet herkend. Praten over ouderenmishandeling is nog erg moeilijk. De slachtoffers schamen zich ervoor en durven er meestal niet over te beginnen. Ze zijn afhankelijk van degene die hen verzorgt of die bijvoorbeeld de boodschappen doet. De landelijke overheid heeft het probleem rondom ouderenmishandeling erkend en heeft in 2011 het Landelijk actieplan “Ouderen in Veilige Handen” opgesteld.

Wanneer u niet meer in de gelegenheid bent om de contactmiddagen te bezoeken, omdat de reis te vermoeiend is, dan kunt u zich opgegeven voor vervoer naar de Maranathakerk bij de heer R. van Kleef, telefoon 0184417757.