Per bus naar Doelenconcert 2018

Het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ organiseert in 2018 opnieuw de Kerst-Doelenconcerten.

Voor het concert op zaterdag 15 december (aanvang 14.00 uur) zijn kaarten, inclusief busvervoer, verkrijgbaar voor € 40,-. Belangstellenden hiervoor kunnen dat kenbaar maken door een envelop met € 40,-, voorzien van na(a)m(en), adres(sen) en tele-foonnummer(s), af te geven bij:

Pleun Boelen, Prickwaert 83
Rieta de Bruin, Vogelenzang 15
Elize Vlot, J.P. Thijssesingel 18
Ad de Waard, Oranjestraat 58

Ook is het mogelijk u per e-mail (ad@dewaardsl.nl) op te geven; graag met vermelding van na(a)m(en), adres(sen) en telefoonnummer(s); via de mail communiceren wij over de betaling.