Permanente Educatie

Israël staat in het centrum van de belangstelling. Wereldwijd is dit het geval. Positief en negatief. Ook theologisch is Israël van belang, of we het nu hebben over het volk, het land of de natie. Met Israël zijn we onopgeefbaar verbonden omdat de Heer zich onopgeefbaar met dit volk verbonden heeft. Dit heeft ook betekenis voor ons lezen van de Bijbel. Maar welke consequentie heeft dit? Wat betekent het levende Jodendom voor ons als christenen? In welk opzicht en hoe zijn wij volk van God waar Israël het volk van Gods eerste keuze is? Over deze en andere vragen gaat een tweedaagse academische conferentie in Kampen waaraan ds. G.J. Mink in het kader van de Permanente Educatie donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart hoopt deel te nemen. De hoofdsprekers zijn de Amerikaanse professor Mark Kinzer, een Messiasbelijdende Jood, en de in Israël wonende hoogleraar Faydra Shapiro, die ik daar al eens heb ontmoet, een orthodoxe Jodin die zich zeer verdiept heeft in de betekenis van het Nieuwe Testament, iets wat niet vaak voorkomt. Ook theologen uit ons land hopen bijdragen te leveren. Ik hoop mooie inspiratie op te doen.