Persoonlijk dankwoord van ds. J. Riemersma

Wij werden verrast en verblijd door veel mooie felicitatiekaarten n.a.v. ons zilveren huwelijksjubileum en de verjaardag van Michiel, op dezelfde dag. Dankbaar zijn we voor het hartelijk meeleven, ook in de vorm van verschillende attenties. Jl. vrijdag kreeg ik bij de weeksluiting in “Overslydrecht” een prachtig boeket rode rozen namens alle aanwezigen in de zaal. Het lied, dat mij door hen werd toegezongen, ontroerde mij.
Ook hartelijk dank aan de heer Ad den Besten, die voor mij de begrafenis van mw. J. Teeuw-van der Aa wilde waarnemen.
Wij waren als gezin deze memorabele dagen in Londen, waar wij het één en ander geproefd hebben van de historie en cultuur van deze mooie stad. Met name de dienst op zondagmorgen in St. Paul´s Cathedral was een overweldigende ervaring, waarin wij iets konden beleven van onze dankbaarheid tegenover de Here God die ons al die jaren in regen en zonneschijn voor en met elkaar gespaard en bewaard heeft. Zo mogen wij in vertrouwen op Hem ook de toekomst tegemoet gaan!
Met een hartelijke groet, mede namens Jannie en Michiel,
J. Riemersma