Pianisten gezocht

Sommige gezangen en liederen uit het Liedboek of Hemelhoog zijn muzikaal gezien geschikter om te begeleiden op piano dan met orgel. Dat wil niet zeggen dat begeleiding met orgel niet mogelijk is, maar dat vraagt van de organist een andere wijze van begeleiden. De ene organist voelt zich hier beter bij thuis dan de andere. Ook is het zo dat niet elke organist het fijn vindt om tijdens een dienst te switchen van instrument, om zo weer één of meerdere liederen vanachter de piano te begeleiden. Als zich dus de situatie voordoet dat de organist van dienst een bepaald lied of gezang niet vanachter het orgel kan of wil begeleiden en het ook niet fijn vindt om de piano te gebruiken, hebben we – mede gezien überhaupt een tekort aan pianisten – behoefte aan een pianist die deze gezangen of liederen begeleidt. Daarom zijn we in onze gemeente op zoek naar pianisten die voldoende muzikale bagage hebben om deze liederen te begeleiden tijdens de eredienst.
Het idee is om een kleine pool te vormen van pianisten, die in voorkomende gevallen gevraagd kunnen worden hun medewerking te verlenen. Woensdag is doorgaans de orde van dienst bekend. De organist van dienst kan dan aangeven of daar liederen of gezangen in voorkomen die vragen om begeleiding door een pianist. Deze vraag wordt dan doorgespeeld naar de pianisten, die vervolgens kijken wie beschikbaar is. Mocht zich de situatie voordoen dat er op de zondag géén pianist beschikbaar zou zijn, dan wordt dit aan de voorganger teruggekoppeld met het verzoek een ander lied op te geven. Als er een pianist meewerkt aan de dienst, ligt bij diegene ook het actiepunt om aan de koster te vragen de piano gereed te zetten.
Voor het spelen in een dienst geldt de gebruikelijke onkostenvergoeding.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met kerkrentmeester Kees van der Sluijs
via kees.vandersluijs@hervormdsliedrecht.nl of 06-27 08 36 29.