Pinksterfeest, hoe leg je dit uit?

Feest. Pinksterfeest!

Ja een feest. Maar waarom vieren we feest met Pinksteren? Bij een feest doen we verschillende dingen. We denken terug aan iets moois en fijns zoals je geboorte, een extra jaar erbij, een zoveel jarig huwelijk, enz. We laten daarmee ook zien dat we dankbaar zijn. En dan het Pinksterfeest.

Met Pinksteren denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Kort na de Hemelvaart van de Heere Jezus, kwam de Heilige Geest naar de aarde op een manier die wij kunnen merken. Maar wat is dat precies? En hoe leg je dat uit aan je vriend of vriendin die niet naar de kerk gaat? Daarom hierbij wat hulpmiddeltjes. En de Bijbelteksten mag je er zelf thuis bij zoeken!

Symbolen
De Heilige Geest kun je niet zien met je gewone ogen. In de Bijbel vinden we daarom verschillende symbolen voor de Heilige Geest. Zoals deze: een duif (Markus 1:10, Lukas 3:22, Johannes 1:32), wind (Johannes 3:8; Handelingen 2:2) en vuur (Handelingen 2:3).

Hij is een PERSOON
De Heilige Geest is niet een één of andere vage kracht. We geloven dat God een drie-eenheid is. Dat wil ongeveer zeggen dat God één is, maar dat Hij Zich op drie manieren laat zien. Net als drie kleuren van de Nederlandse vlag. Eén vlag, maar drie kleuren. Of de drie kanten van de driehoek. Eén driehoek, drie kanten. Daarom is de Heilige Geest ook God.

Niet in het middelpunt
De Heilige Geest staat in de Bijbel niet centraal. Dat is ook niet de bedoeling. Het doel is dat wij en de mensen om ons heen de Heere Jezus leren kennen (Johannes 16:14). Dus als iemand jou vraagt: “wat doet die Heilige Geest dan?”, dan kun je eenvoudig antwoorden: “Hij helpt ons om te begrijpen Wie de Heere Jezus is en van Hem te houden.” “O ja, en Hij zorgt ervoor dat wij kunnen leven zoals de Heere dat in de Bijbel van ons vraag.” Eigenlijk best eenvoudig toch?

Werk van de Heilige Geest
Hoe de Heilige Geest dat doet? Je hebt misschien wel eens zo’n stemmetje in je die zegt dat je iets wel of niet moet doen. Dat is niet altijd een goed stemmetje. Soms wil je graag dingen doen die niet mogen. Dat komt dat stemmetje van de duivel (een erg onheilige geest!) of van jezelf. Als je goede dingen wil doen, zorgt de Heilige Geest daarvoor. Hij wil jou laten zien wat goed is en laten merken wat verkeert is (Johannes 16:8). En Hij wil ons helpen (kracht geven) om het goede wel te doen en het verkeerde niet (Galaten 5:16-26). Hij kant ons hier zo goed bij helpen, omdat Hij in ons woont (Romeinen 8:5-13). Maar Hij wordt ook verdrietig als we Zijn stem negeren (Efeze 4:21-32). O ja, en nog iets belangrijks: Hij laat ons merken dat we een kind van God zijn (Romeinen 8:14-17). En bij allerlei beslissingen, wijst Hij ons de weg (Handelingen 16:7-10).

De vrucht van de Geest
Als de Heilige Geest in jouw hart woont en werkt, dan gaat Hij ervoor zorgen dat je de volgende dingen leert: liefde, blijdschap, vrede, (heel veel) geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). Misschien lukken sommige dingen je best aardig. Maar de Heilige Geest wil je ze allemaal leren!

Gaven van de Heilige Geest
De Heilige Geest geeft ons ook allerlei gereedschappen om in de gemeente te werken en elkaar te helpen. Zo is de ene persoon heel zorgzaam. Iemand anders kan heel goed de Bijbel onderzoeken. Weer iemand anders kan de Bijbel heel makkelijk uitleggen aan anderen. Zo helpt de Heilige Geest bijvoorbeeld de dominee of voorganger om de preek voor zondag te maken. En weer iemand anders kan goed waarschuwen of juist troosten vanuit de Bijbel. En weer iemand anders kan andere mensen beter maken door de kracht van de Heilige Geest. Zomaar wat voorbeelden. Al deze mensen zeiden ooit: “dat kan ik helemaal niet.” Maar door de Heilige Geest kunnen ze nu deze dingen doen. (Handelingen 4:31; Romeinen 5:1-8; 1 Korinthe 12-14)

Sterk in de strijd
Als je met de Heere Jezus leeft, heb je het niet altijd makkelijk. Soms zelfs juist veel moeilijke dan voorheen. Strijd noemen we dat. Een soort ‘oorlog met het oude’. Met jezelf omdat je soms de verkeerde kant op wilt. Of met vrienden en vriendinnen die je vragen verkeerde dingen te doen. Daarom heeft de Heilige Geest wapens voor ons om te overwinnen in deze strijd. Deze kun bijvoorbeeld vinden in Efeze 6: 10-20 en 1 Thessalonicenzen 5:8. Zoek ze maar eens op en schrijf ze voor jezelf op. En nog iets moois. Soms hebben wij het zo moeilijk dat we niet meer weten wat we moeten bidden. Dan bidt Hij voor ons (Romeinen 8:26).

Voor iedereen?
Ja, dat is een goede vraag. Is de Heilige Geest er voor iedereen? Tsja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Al voor de uitstorting van de Heilige Geest invloed op mensen. Zoals op Saul, koning David, profeten, priesters, enz. We geloven dat de Heilige Geest een belangrijke rol heeft als de Bijbel wordt vertaald en uitgelegd. Wat dat betreft doet Hij dus werk voor iedereen.
Maar er is ook een andere kant. Bij de uitstorting van de Heilige Geest kwam Hij ín het hart van gelovigen wonen. En dat doet Hij dus alleen als je oprecht in de Heere Jezus gelooft (Johannes 7:39). Anders niet (Johannes 14:17). Daarom is het heel belangrijk dat je in de Heere Jezus gelooft als jouw Redder en Bevrijder. Alleen dan ben je voor eeuwig gered in plaats van voor eeuwig verloren. Alleen dan gaat de Heilige Geest jou van binnenuit veranderen naar Gods wil. En weet je wat nu zo mooi is? Dat de Heilige Geest ook Degene is die jou wil helpen in de Heere Jezus te geloven als je dat nog niet doet. Dus toch voor iedereen! En zodra iemand in de Heere Jezus gaat geloven, komt de Heilige Geest op datzelfde moment in je hart. Dat voel je niet altijd direct. Maar dat ga je in de loop van de tijd zeker zien. Dat is nog eens Pinksterfeest!

Nog even op een rijtje
Natuurlijk is er nog veel meer over te zeggen. Maar het is al best veel geworden zo, nietwaar? Nog niet zo eenvoudig om dit even uit te leggen in de speeltuin of als je ergens met vrienden zit te chillen, denk je misschien. Daarom nog even in het kort het belangrijkste:

  • We kunnen de Heilige Geest niet zien. Soms wordt Hij uitgebeeld door een duif, de wind of door vuur.
  • De Heilige Geest heeft het niet over Zichzelf. Hij wil graag dat iedereen in de Heere Jezus gaat geloven. En dat wij gaan leven zoals de Heere ons laar zien in de Bijbel.
  • De Heilige Geest komt alleen ín ons wonen als we in de Heere Jezus geloven. En Hij wil ons ook helpen om te geloven in de Heere Jezus.
  • Hij wil je laten merken dat je een kind van God bent.
  • De Heilige Geest leert ons veel van de Heere te houden én van de mensen om ons heen.
  • De Heilige Geest helpt ons met taken in de gemeente die anders veel te moeilijk voor ons zijn.
  • En de Heilige Geest helpt ons als wij het heel moeilijk hebben.
  • Hij bidt voor ons als wij niet meer weten wat we moeten bidden.
  • En Hij wijst ons de weg.
  • En daarom vieren wij het… PINKSTERFEEST!