Pinksterzendingscollecte

Zendingscommissie wijk 1-2
Bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
E-mailadres: zending1-2@outlook.com

Pinksterzendingscollecte
Bijbelverspreiding op het Chinese platteland
Afgelopen zondag heeft u de kleurrijke folder ontvangen voor de Pinksterzendingscollecte. Mocht u deze niet hebben ontvangen, vertellen we in dit bericht waarvoor aanstaande zondag de collecte gehouden wordt.
Lang niet alle christenen in China hebben iets aan een Bijbel in de officiële Chinese taal.
In de provincie Yunnan bijvoorbeeld wonen veel christenen die tot etnische minderheidsgroepen behoren. Eén van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60 procent christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het belangrijk om een eigen Bijbel te hebben. Daarom steunt Kerk in Actie hier een Bijbelvertaalproject. Het Nieuwe Testament is al klaar en in 2015 verspreid. Voor de Witte Yi was dit een onvergetelijk moment. ‘Alsof je eigen vader tegen je praat’, zeiden ze, toen ze in hun eigen Bijbel begonnen te lezen. Nu zijn ze bezig met het Oude Testament. Aan het bijbelvertaalproject is een alfabetiseringsprogramma verbonden. Omdat de taal van de Witte Yi niet op scholen wordt onderwezen, kunnen veel mensen die taal niet lezen en schrijven. Ze kunnen hem alleen spreken. Met een Bijbel in hun eigen taal zijn zij dus nog steeds niet geholpen. Kerk in Actie steunt daarom ook alfabetiseringsklassen in het gebied van de Witte Yi.
Hartelijke groet, Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg en Wim van Tuijl