Pinksterzendingscollecte

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika, een project van Kerk in Actie.
Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt hen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de
Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden
en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden
verhogen hun voedselopbrengst.

Eenzaam ploeteren
In KwaZulu-Natal wonen veel Zulu’s in heuvelachtig land, dat niet erg vruchtbaar is
en waar men door klimaatverandering last heeft van toenemende droogte. Oogsten mislukken en de gezinnen lijden regelmatig honger. Veel gebroken gezinnen hebben grootouders of zelfs kinderen aan het hoofd. Huizen liggen verspreid over het gebied,
waar mensen vaak alleen aan het ploeteren zijn.

Samen beter boeren
ACAT koppelt vijf gezinnen aan elkaar en leert hen samenwerken. Via Bijbelse verhalen en de invloed van kerkleiders zet men mensen weer tot actie aan. Zo veranderen mensen langzaam van houding: ze krijgen meer zelfvertrouwen, zorgen beter voor hun gezin, zien dat hun werk op het land wat oplevert, hun inkomsten en voeding verbeteren, ze zijn beter bestand tegen klimaatverandering. Ze zien dat ze samen hun leven kunnen verbeteren.

Wat wil ACAT per jaar bereiken?
• 400 families gaan in groepen van 5 families samenwerken
• ze leren samen groentetuinen aanleggen en onderhouden
• ze leren samen spaargroepen op te zetten
• 200 vrijwilligers worden getraind om te zorgen dat het
geleerde toegepast wordt
• het leven van 3800 volwassenen en kinderen verbetert

Wat kan Kerk in Actie doen met uw steun?
• voor € 20 krijgt een groep van vijf gezinnen een workshop in
hun eigen dorp
• voor € 25 kan iemand een moestuin aanleggen
• voor € 150 volgt iemand een 5-daagse training
• voor € 35 leert een jongere zelf een bedrijfje op te zetten
Helpt u mee om een mooi bedrag op te halen voor dit project?

Hartelijk dank,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl.