Pionieren in de Alblasserwaard

De Protestantse Kerk in Nederland maakt ruimte voor pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. We delen met u wat de huidige ontwikkelingen zijn in Nederland en wat dit voor u kan betekenen. Tegelijk kent pionieren in elke streek een eigen dynamiek en aanpak. Hoe kunnen we pionieren in de Alblasserwaard? Waar liggen kansen en valkuilen? Vanuit het landelijk projectteam pionieren begeleiden Jaap van der Giessen en Henk Boerman deze dag. Natuurlijk is er ruimte om te bespreken hoe pionieren in uw context eruit zou kunnen gaan zien. Ook pionier Peter Huijser van Het Badhuis uit Zwijndrecht is aanwezig om met zijn verhaal u te inspireren. Verder zal predikant Hans van Walsum aanwezig zijn om deel te nemen aan het gesprek. U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 29 mei 2018 in de Ontmoetingskerk, Blokweerweg 75, 2954 PC Alblasserdam! ‘s Middags van 14.00 tot 17.00 uur verwelkomen wij graag predikanten en kerkelijk werkers; ‘s avonds van 19.30 tot 21.30 uur zijn kerkenraadsleden, gemeenteleden en overige geïnteresseerden hartelijk welkom. De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via k.timmerman@protestantsekerk.nl en met vermelding of u ‘s middags of ‘s avonds aanwezig bent. Graag voor 22 mei. Bij vragen kunt u bellen naar 0308801880. Meer informatie over pionieren vindt u op www.lerenpionieren.nl.