Nieuws van de Zendingscommissie 1-2

Pioniersblik Goud op Zondag
Groei en bloei

Goud op Zondag groeit en bloeit. We zijn verwonderd over wat God doet. Mensen uit de wijk gaan spontaan meedoen, buurtbewoners ontmoeten elkaar en leven met elkaar mee.
Levensverhalen worden gedeeld. Ik ontmoet interesse voor het geloof en verlangen naar God. Zo kwam een dertiger met zijn vriendin mee naar de kerk. Zij wilde meer weten van het geloof, hij had er niets mee. Ook van huis uit had hij geen ervaring met het christelijk geloof. Nauwelijks vier maanden later leest hij dagelijks uit de Bijbel, gaat hij elke zondag naar de kerk (ook naar een andere interculturele kerk in de buurt als wij op zondag geen dienst hebben) en wil hij gedoopt worden. Hij is helemaal zelf aan deze zoektocht begonnen en heeft zo Jezus gevonden. Je staat erbij en kijkt er naar. Letterlijk. Mooi is dat!

Wereldkerk
Wat ons kenmerkt als interculturele pioniersplek is dat we nadrukkelijk de verbinding zoeken met de (wereld)kerk. We houden van de brede kerkelijke traditie en proberen de
vertaalslag te maken naar onze context in Rotterdam-Noord.
Ik merk dat er een groep mensen is in onze wijk die dat aanspreekt. In onze vieringen ontmoeten we heel verschillende buurtbewoners. Hindoes, moslims, zoekers, belangstellenden, rasechte Rotterdammers en mensen met een christelijke achtergrond die weer de draad van het geloof oppakken. De diversiteit aan culturen is verrijkend.

Lockdown
Hebben we alleen goed nieuws? Helaas niet. De nieuwe lockdown valt ons zwaar. We zitten midden in een proces van opbouw. We gaan relaties aan met mensen in de wijk, vertrouwen groeit. Dit proces wordt ruw verstoord door de huidige lockdown. Dat is erg jammer.
Tegelijk willen we ons focussen op de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden die deze tijd biedt. Het mooie is dat we tijd hebben om te werken aan een website, een nieuwsbrief, fondsenwerving etc. Ook starten we begin 2022 drie nieuwe kringen op. Een kring Lectio Divina (‘Bijbellezen met het hart’), een avondgebed (met persoonlijke voorbede) en een oriëntatiekring christelijk geloof. Ook bij de laatste kring sluiten we aan bij de traditie van de kerk door op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Kerst
Verder moesten we door de lockdown de kerstviering in de kerk annuleren. Gelukkig mag ons buurthuis van Goud van Noord open blijven. In no-time hebben we het programma omgegooid en een kerstactiviteit in de huiskamer van Goud georganiseerd. In drie shifts van 10 personen (1,5m afstand) organiseerden we met Kerst een feestelijk kerstontbijt, een kerstbrunch en een kerstlunch. Tijdens de maaltijden luisterden we naar het kerstverhaal uit de Bijbel, droeg iemand een gedicht voor, was er kerstmuziek etc. Zo konden we op een verantwoorde manier in kleine kring het Kerstfeest vieren.

Terugblik en vooruitblik
Als we terugblikken op het afgelopen jaar weten we ons gezegend. We zien dat God werkt in een oude stadswijk als het Oude Noorden. Dat geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. Ook in 2022 laten we ons graag verrassen door mooie ontmoetingen die de Geest tot stand brengt. Verder willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid op ons werk. In het bijzonder dank voor de geweldige donatie van ruim 4500 euro die jullie schonken aan ons project. Wat waren we blij verrast met deze fantastische gift die we zo goed kunnen gebruiken.
Dank! Veel zegen voor 2022!
Met een hartelijke groet,
Bram Robbertsen, pionier-predikant Goud op Zondag

Nieuwsbrief fam. Vogelaar en folder Zendingsmaatje
Het is best lastig om in deze tijd informatie op papier rond te delen, dus hebben we naar diverse mogelijkheden gekeken om u toch van informatie te voorzien. We willen graag aan u doorgeven dat de nieuwsbrief (dec. 2021) en de folder ‘zendingsmaatje fam. Vogelaar’ gedeeld zijn via de Kerkkletsapp in de groep ‘zendingscommissie wijk 1-2’. In de Maranatha Kerk zal een aantal uitgedraaide versies liggen die u kunt meenemen. De folder is ook hier te vinden en te downloaden. Klik daarvoor op de onderstaande link.
Folder zendingsmaatje Vogelaar dec21
U kunt er ook altijd nog voor kiezen om de nieuwsbrieven van fam. Vogelaar digitaal te ontvangen. U kunt dan naar de  website van de familie Vogelaar gaan om u aan te melden; via deze website is ook hun blog te lezen.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl