Predikant in Opleiding (PIO)

Afgelopen zondag overdachten we de geschiedenis van de roeping van Samuël. Zo roept de HERE God ook in onze tijd mensen om op allerlei manieren te dienen in zijn Koninkrijk. We zijn dankbaar dat de HERE God ook vandaag mensen roept om zich voor te bereiden op het ambt van predikant. Bij deze voorbereiding hoort een stageperiode. We zijn dankbaar dat we als Hervormde Gemeente de gelegenheid kunnen bieden aan een Predikant in Opleiding om zijn stage in ons midden uit te voeren. Ontvang hem met liefde en bemoedig hem om zijn plek te vinden.
Hij stelt zichzelf voor:
‘Beste gemeente, Mijn naam is Willem Koudijs en ik doe dit jaar mijn eindstage bij jullie in de gemeente. Met plezier en grote verwachting kijk ik ernaar uit om betrokken te raken bij de activiteiten en werkzaamheden in jullie gemeente! Ik hoop daarom ook dat ik in de komende weken de kans krijg om velen van jullie te ontmoeten. Spreek me de komende tijd gerust aan als je me ziet! Naast de studie theologie werk ik nog als begeleider in de gehandicaptenzorg (toevallig ook in Sliedrecht) en hoop ik over een jaar te gaan trouwen met mijn aanstaande!’