Preekappgroep

Voordat de zondagse preek wordt uitgesproken is er al veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Nu onttrekt het proces, dat aan het uitspreken van de preek vooraf gaat, zich voor een deel aan het oog van de meesten. De preekvoorbereiding bestaat uit gebed om de leiding van de Heilige Geest en persoonlijke meditatie. Daarnaast is het iedere keer nodig om te studeren: exegese van de bijbeltekst, raadplegen van allerlei bijbelcommentaren en preken of ander werk van collega’s. Tegelijkertijd probeert de voorganger te luisteren naar wat er leeft in de gemeente. In pastorale gesprekken komt er al veel naar voren wat er leeft. Sinds enige tijd bestaat er ook een whatsappgroep, waarin ds. J.W. Sparreboom  met zekere regelmaat deelt wat de tekst en het thema voor een preek is. Deelnemers kunnen vervolgens gedachten delen en vragen stellen en desgewenst met elkaar in gesprek gaan. Ook biedt de appgroep de mogelijkheid om naderhand te reageren op de boodschap. Deelname aan een whatsappgroep is vrijblijvend en het is altijd mogelijk om uit de groep te stappen of later weer toe te treden. In de afgelopen tijd is deze whatsappgroep gegroeid en blijkt het een middel te zijn om meer betrokken te zijn op de preek. Wie iets wil proeven van de preekvoorbereiding en mee wil doen in de appgroep, kan ds. J.W. Sparreboom een app sturen: 06 23735985. Ik voeg je dan direct toe!