Preekbespreking

Met dankbaarheid mogen we er getuige van zijn, dat de Here God ook in onze tijd mensen roept om dienaar van het Woord te zijn. Hoe zou de Kerk immers kunnen voortbestaan zonder vrijgestelde predikanten, die zich geroepen weten om dienstbaar te zijn in een gemeente?! Om deze reden geven we in onze gemeente dan ook graag de gelegenheid aan stagiairs. In het kader van zijn stage hoopt dhr. Jan Sterrenburg volgende week zondagavond 30 juni voor te gaan in de Grote Kerk. Voor hemzelf is dit een spannend en belangrijk moment. Het is zijn eerste preekbeurt, die bovendien ook nog eens wordt geëvalueerd door zijn docenten, en dat alles met het oog op het verkrijgen van zijn preekbevoegdheid. Als gemeente kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan zijn toekomstige bediening, door allereerst als gemeente aanwezig te zijn in de dienst. Vervolgens krijgen we de gelegenheid om na afloop van de dienst in het Dienstgebouw met hem in gesprek te gaan én hem feedback te geven op zijn prediking. Ook deze feedback heeft hij nodig voor de terugkoppeling in de opleiding. Wees hier dan ook heel hartelijk welkom! Zelf hoop ik in de kerk aanwezig te zijn als mentale ondersteuning en om het nagesprek te leiden.