Prekenserie afgerond

Graag deel ik het slot van de verkondiging van zondagavond, als afronding van de prekenserie over de zes facetten van het volgen van Jezus in het alledaagse leven:
‘We zijn geroepen om Jezus te volgen in het alledaagse leven. Daar waar we verspreid zijn. Maar dat kan niet zonder de back-up die de samengekomen gemeente ons geeft. Het leven als christen hoeft geen eenzaam gevecht te zijn. Samen ontmoeten we onze Heer en Heiland. In zijn Woord, in brood en wijn. Het goede nieuws dat ons in de ruimte zet, mag worden gedeeld. In Góds wereld. Op weg naar Góds toekomst. Laten we die weg biddend gaan. Bijvoorbeeld met de woorden van dit gebed: ‘Vader, dank U dat U ons wilde redden. Dank U dat wij U Vader mogen noemen, om wat uw Zoon voor ons heeft gedaan. Dank U voor allen die aan óns het goede nieuws hebben laten zien en dat met ons wilden delen.
Vader, trek allen die ons dagelijks leven met ons delen tot uw Zoon. Strek uw machtige hand uit om daar, in dat alledaagse leven, grote dingen te doen. Geef ons wijsheid en moed in woord en in daad om uw weg naar het leven te laten zien en te delen. Dat het mag zijn tot uw eer.’ Amen.
De uitgewerkte teksten van de preken uit de serie heb ik gedeeld in de Kerkapp. Wie ze via die weg niet kan lezen, mag mij altijd een e-mail sturen, dan zend ik ze toe.
Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout