Prekenserie ‘Gemeente-zijn’

Met dankbaarheid kijken wij terug op de prekenserie over ‘Gemeente-zijn’.
Opnieuw heeft een gemeentelid deze serie preken uitgeschreven en gebundeld.
Hij heeft daar bovendien de samenvattingen van de preken aan toegevoegd.
Wie belangstelling heeft voor deze serie preken kan die ontvangen. 
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U kunt een digitaal bestand ontvangen
2. U kunt een cd-rom ontvangen
U kunt hiervoor contact opnemen met: