Privacy binnen onze gemeente / AVG

Een aantal maanden geleden stonden de media er vol van: de nieuwe privacywetgeving ‘AVG’ werd van kracht, en iedereen moest eraan geloven. De wet geldt ook voor onze Hervormde Gemeente, en wij willen u en jou graag informeren wat wij achter de schermen hiervoor hebben gedaan.

Is privacy bij ons dan zo slecht geregeld?
Nee, integendeel. In onze Kerk zijn wij ons van bewust van privacy. Denk maar aan de geheimhouding die ambtsdragers moeten beloven bij hun bevestiging. Maar we moeten ons ook bewust zijn dat de tijden veranderen. Iedereen kent de verhalen van persoonsgegevens die door een fout ineens ‘op straat liggen’. En ook de verhalen van bedrijven die veel geld verdienen aan onze gegevens. Dat heeft ons allemaal bewuster gemaakt, en de AVG-wetgeving biedt ons een goede kapstok om privacy in al zijn facetten tegen het licht te houden en om de puntjes op de i te zetten.

 Wat hebben we gedaan?
Het College van Kerkrentmeesters heeft een beschrijving gemaakt hoe de privacy in onze Hervormde Gemeente gewaarborgd is, en ook hoe wij daarop als gemeente aanspreekbaar zijn. Die beschrijving is vastgelegd in een zogeheten ‘Privacyverklaring’. U kunt die vinden op onze website www.hervormdsliedrecht.nl/privacyverklaring. Als u geen internet heeft, dan kunt u een exemplaar opvragen bij het Kerkelijk Bureau.

 Wij vragen twee dingen van u!
Op onze website en in de Wegwijzer zijn ook persoonsgegevens te vinden en ook personen waarop gemeenteleden herkenbaar in beeld zijn. Dat kan ook bijna niet anders, want als kerk zijn we een gemeenschap van mensen. Maar als uw foto en/of gegevens op de website of in de Wegwijzer staan en u stelt daar geen prijs op, dan respecteren wij dat uiteraard. Stuur in dat geval een mail naar privacy@hervormdsliedrecht.nl en het wordt aangepast.

Heel veel gemeenteleden zijn ambtsdrager geweest en/of gaven leiding aan kringen, verenigingen en clubs (of doen dat nog). Daarvoor zijn we heel dankbaar! Als u zo iemand bent, wilt u dan voor uzelf nagaan of u nog ledenlijsten of andere persoonsgegevens op uw computer of in uw mailbox heeft staan? Wij beseffen dat die gegevens soms handig zijn om te bewaren, of dat het veel moeite kost om het uit te zoeken. Hoe het ook zij, zulke gegevens moeten worden vernietigd. Dat is een wettelijke eis. Daarvoor vragen wij uw medewerking.

Heeft u vragen?
Het kan zijn dat u nog vragen heeft. Stuur dan een email naar privacy@hervormdsliedrecht.nl of stel de vraag aan uw wijkouderling.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Frank Besseling.