Projectkoor Sliedrecht

Projectkoor Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg

In de vorige week heeft u al kunnen lezen over het nieuwe projectkoor met het thema ‘Shalom Chaverim’. In 3 repetities worden bekende Israël-liederen geoefend, die vervolgens in 2 uitvoeringen worden gezongen. De repetities vinden ‘s avonds op 29 juni en ’s morgens op 3 en 24 september plaats in Sliedrecht. Houdt u van zingen of kent u iemand die van zingen houdt? Dan nodigen wij u van harte uit om u voor 22 juni op te geven via projectkoorsliedrecht@gmail.com o.v.v. uw stemsoort. Vanwege de kosten vragen wij een eigen bijdrage van € 20,-. Wanneer de bijdrage een probleem is, kunt u dit aangeven in de mail.