Projectkoor: Zingen met Kerst

Ook met Kerst is er de mogelijkheid om mee te zingen in het projectkoor o.l.v. Rianne Stouten. Sandra Vastenhout bespeelt de piano. Het koor oefent in de Grote Kerk op de woensdagen 7, 14 en 21 december van 19.45 tot 21.00 uur en voorafgaand aan de eerste kerstnachtdienst. We treden op tijdens de eerste kerstnachtdienst die door de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente samen wordt gehouden in de Grote Kerk op 24 december om 20.30 uur. Zin om in 3 repetities mee te doen in een nieuw projectkoor dat medewerking verleent aan de traditionele Kerstnachtdienst op 24 december?
Meldt u aan via projectkoorsliedrechtzingt@gmail.com.