Prop. De Leeuw verbonden als pastoraal medewerker

Zondagmorgen werd de pastoraal medewerker van wijkgemeente 3, proponent Nico de Leeuw officieel verbonden aan de Hervormde Gemeente van Sliedrecht. Hoewel hij al sinds 1 februari jl. vele pastorale bezoeken aflegde binnen de gemeente, mocht daar nu het officiële moment zijn voor het aangezicht van de Heere en Zijn gemeente. Wij hopen dat hij het werk in Gods Koninkrijk hier in Sliedrecht met vreugde mag doen. En dat als ‘proefdruk’ van Gods Rechterhand, de Heere Jezus Christus, waar hij afgelopen zondagmorgen zelf over mocht preken. Moge de Heere broeder De Leeuw ondersteunen in al zijn werk.