Prop. Mauritz beroepbaar

Dinsdag 28 oktober heeft onze oud-pastoraal werker G.R. Mauritz in de St. Bavo te Haarlem zijn colloquium afgelegd. Hij heeft dat examen met goed gevolg doorlopen. Hij is hiermee toegelaten tot het ambt van predikant. Hij is de Heere hiervoor zeer dankbaar. Er is een hele last van zijn schouders gevallen. Het wachten is nu op een beroep vanuit een gemeente. Hij vond het fijn om u dit te laten weten. Wij bevelen hem en zijn vrouw, samen met hun kinderen in het gebed bij de Heere aan.