Reactie op benoemingen wijkkerkenraad 2

De kerkenraad van wijk 2 laat weten dat de heer Paul de Jager  zijn benoeming tot diaken heeft aangenomen. Mevrouw Nel Zonnenberg-Nederlof en mevrouw Rachel Dekker-Willemsen hebben voor hun benoeming tot resp. ouderling en evangelisatieouderling bedankt. Met hen bidden we om rust in het hart over de genomen beslissing.
Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde ambtsdrager kunnen binnen 1 week na deze afkondiging schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad.