Rectificatie adres ds. en mevr. Rietveld

In het vorig Kerkblad en op de website stond een foutief adres van de fam.
Rietveld. Het juiste adres is Van Beverenvliet 37, 2992 WM Barendrecht.