Rentmeesterschap

Dit was het onderwerp van de Revivaldienst van afgelopen zondag, waarin ds. Louis Krüger voorging. Hij gebruikte hiervoor de gelijkenis van de wijngaard die verpacht werd en waarvan de pachters de huur niet wilden betalen. Eerst mishandelden ze de slaven van de eigenaar en daarna vermoordden ze de zoon van de eigenaar, om zo de wijngaard voor zichzelf op te eisen. Kerntekst was de vraag van Jezus: ‘Wat doen we met deze pachters?’.
Als mens antwoorden we dan: ‘Vermoord die pachters maar!’
De vraag is: Wie zijn deze pachters, wie zijn deze rentmeesters?
Als we naar de schepping kijken, zien we hoe mooi die in elkaar zit. Dat kan alleen God zo mooi gemaakt hebben. Dat is geen toeval! Maar… wat doen wij mensen ermee? Onze manier van leven en denken is op z’n minst bijzonder te noemen, zelfs vaak ‘dom’. We zijn niet bereid voor een appel 1000 x de waarde te betalen, maar we betalen wel voor een flesje water 1000 x zoveel als voor het glas water wat we uit de kraan tappen. Met al dat plastic vervuilen we onze mooie wereld ook nog eens. Zo zijn er nog veel meer bewijzen van ons slechte rentmeesterschap. Eigenlijk willen wij zelf uitmaken hoe we de wereld beheren. Ook wij hebben de Zoon vermoord, omdat we eigen baas willen zijn. Gelukkig is God niet zoals wij. Waar wij roepen dat die slechte pachters/rentmeesters gedood mogen worden, blijft God ons genade schenken, toen en nu.
Een vraag die wij ons moeten stellen is: ‘Kan ik, als christen, een goed rentmeester zijn,
wat kan ik doen?’. Vaak hebben we het idee dat we, als één enkel mens, geen invloed op
de wereld hebben. Ook al is het echter nog zo klein wat we kunnen, we kunnen altijd wat doen en door datgene wat we doen te delen met anderen, kan er toch een verandering worden ingezet. Laten wij de genade van God en zijn Liefde voor ons met beide handen aanpakken en ons gedragen als rentmeesters, die het waard zijn om Gods wijngaard te mogen pachten!