Reservering kerkdiensten

Elders op de website staat geschreven over het ‘reserveringssysteem’ voor het bijwonen van kerkdiensten. Van belang is dan natuurlijk wel om te kijken wat de bijzonderheden zijn van de diensten in de komende weken. In de morgendienst van 5 juli is er bediening van de Heilige Doop aan Sol van Vuuren, Silke van Heteren, Sven van Rijsbergen en Twan van Wijgerden.
De morgendienst van 12 juli in de Maranathakerk is een kinderdienst waarin ook het afscheid van de kindernevendienst van groep8-ers gestalte krijgt. Het zou mooi zijn als
zich in het bijzonder gezinnen voor deze dienst zouden aanmelden.
De avonddienst van 12 juli is in de Maranathakerk een ‘Revival’- of jeugddienst. Het zou mooi zijn als jeugdigen zich hiervoor in het bijzonder zouden aanmelden. Misschien zouden ouders hun tieners hierop kunnen wijzen waar ze misschien zelf minder goed het Kerkblad lezen.
Op zondag 19 juli hopen we in beide diensten in de Grote Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Over de manier waarop we dit doen (niet aan tafel) zal later informatie volgen.
We hebben brood en beker nodig om te kunnen volhouden op de weg naar de Toekomst. Zo ervaren vele gemeenteleden deze tijd. Aan deze behoefte wil de kerkenraad tegemoet komen.
Hierbij bedenkend dat op Goede Vrijdag en op 14 juni het avondmaal ook al niet kon worden bediend. Zeker in deze tijd is het gewenst om ons goed, op geestelijke wijze, op de viering voor te bereiden. Nu is het niet mogelijk om op zondag 12 juli hier een dienst aan te wijden (afscheid kindernevendienst en jeugddienst). Daarom doen we het deze keer veertien dagen van tevoren, en wel in de avonddienst.
In het kort:
5 juli, morgendienst: doopdienst
5 juli, avonddienst: voorbereiding Heilig Avondmaal
12 juli, morgendienst: kinderdienst
12 juli, avonddienst: Revival-jeugddienst
19 juli, morgendienst: Heilig Avondmaal
19 juli, avonddienst: Heilig Avondmaal en dankzegging
Over de reservering van de avondmaalsdiensten treft u nadere informatie in een volgend nieuwsitem op de website.

G.J. Mink.