Restauratie Naberorgel Grote Kerk

In de Grote Kerk van de Hervormde Gemeente bevindt zich een monumentaal orgel, gebouwd door C.F.A. Naber te Deventer. In de loop der jaren zijn al diverse restauratiewerkzaamheden aan dit orgel verricht. Zo vindt er momenteel een restauratie plaats aan de frontpijpen. Een deel van de oude pijpen wordt vervangen en een ander deel gerestaureerd. De kosten van deze restauratie zijn begroot op ruim € 45.000.-.
Voor deze restauratie heeft onze gemeente verscheidene giften en toezeggingen
ontvangen. Zo werd van de Stichting De Kaai een bedrag van € 2.500.- ontvangen. Daarnaast ontvingen wij van de Rotary Sliedrecht een toezegging van € 1.000.- en van het Hendrik Muller Fonds een toezegging van € 4.000.-. In november vindt een overleg plaats met de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel (SBNO) over een eventuele bijdrage. Vanuit het Orgelfonds van de Hervormde Gemeente zullen de overgebleven bedragen worden bekostigd.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gert-Jan Vermaas en Jan van der Kolk