Resultaat benoemingen wijk 2

De kerkenraad van wijk 2 laat weten dat de heren Martin Boele (ouderling) en Henri de Jong (jeugdouderling) hun benoeming hebben aangenomen en dat mw. Lia Lanser (ouderling), mw. Rebecca Heijkoop (evangelisatie-ouderling) en dhr. Wim de Koning (diaken) voor hun benoeming hebben bedankt.
Bezwaren tegen de gevolgde benoemingsprocedure of tegen de bevestiging van de benoemde ambtsdragers kunnen binnen 1 week na afkondiging (zondag 23 februari) schriftelijk en ondertekend worden ingediend (uiterlijk zondag 2 maart) bij de scriba van de wijkkerkenraad.