Rolstoelgebruikers in Erediensten

We vinden het fijn en goed dat rolstoelgebruikers ondanks hun handicap aanwezig willen zijn in onze erediensten. Daarom willen we allereerst dat ze een goede plaats in de kerkgebouwen hebben. Daarbij moeten wij dan wel ook onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kerkbezoekers in het oog houden. Met name bij de kerkdiensten waar we onverwacht meer rolstoelgebruikers mogen ontvangen dan gebruikelijk, is dit een aandachtspunt. Geeft u alstublieft onze koster de gelegenheid een en ander goed te organiseren. Wanneer u weet dat – bijvoorbeeld tijdens een belijdenisdienst – een rolstoelgebruiker van buiten onze kerkelijke gemeente, de dienst wil bijwonen, dan verzoeken wij u dit tijdig aan de koster van de bewuste kerk te melden. Hij zal er dan voor zorgen dat er een plek voor de rolstoelgebruiker en voor de eventuele begeleider wordt gereserveerd.