Rolstoelgebruikers in erediensten

We vinden het fijn als ook rolstoelgebruikers aanwezig willen zijn in onze erediensten en daarom willen we hen een goede plaats in de kerkgebouwen aanbieden. Daarbij moeten wij wel letten op de veiligheid van alle kerkbezoekers en bijvoorbeeld looppaden vrijhouden. Met name bij de kerkdiensten waar we mogelijk onverwacht meer rolstoelgebruikers mogen begroeten is dit een aandachtspunt. Geef onze koster de gelegenheid één en ander goed te organiseren. Wanneer u weet dat – bijvoorbeeld tijdens een belijdenisdienst – een rolstoelgebruiker van buiten onze kerkelijke gemeente, de dienst wil bijwonen, dan verzoeken wij u dit aan de koster van de bewuste kerk te melden.
Hij zal er dan voor zorgen dat er een plek voor de rolstoelgebruiker en voor de eventuele begeleider wordt gereserveerd.