Rolverdeling kerkenraad wijk 3

Naar aanleiding van de bevestiging van de ouderlingen in wijk 3 is verder nagedacht over de taakverdeling. Ook gezien het feit dat een aantal broeders aan het einde van dit jaar aftredend is en niet herkiesbaar. De wijkkerkenraad is akkoord om Arjan Struijk aan te dragen als de nieuwe scriba. In deze taak wordt hij de opvolger van Aart ’t Jong die niet herkiesbaar is. Op deze manier kan er de komende tijd aan een zorgvuldige overdracht gewerkt worden. Koos Meerkerk is als ouderling gekoppeld aan blok 3.4. Voor blok 3.3. zoeken wij nog een oplossing. Voorlopig blijft de verdeling die op hervormdsliedrecht.nl is geplaatst geldig. De aftredende en wel herkiesbare broeders denken gedurende de zomer na of zij nog een periode in het ambt willen en kunnen dienen. Gedenkt u ons in uw voorbede?