Rouwbegeleidingsgroep: ‘Verder na verlies‘ voorjaar–zomer 2020

Binnen onze gemeente is het idee gerezen om een rouwbegeleidingsgroep te beginnen. Het verlies van een dierbaar persoon laat diepe sporen na in het leven van de nabestaanden. Wanneer je pas een dierbare hebt verloren, is er vaak veel belangstelling en meeleven van mensen om je heen, ook van gemeenteleden. Maar na verloop van tijd wordt het stiller. Het leven in al zijn facetten gaat weer door. Maar voor de nabestaanden is het leven na het overlijden van een dierbare totaal anders geworden… Juist dan kan er behoefte zijn om datgene wat je hebt meegemaakt te delen met lotgenoten. De ervaringen te ordenen en er het licht van Gods Woord over te laten schijnen. En op deze wijze getroost en bemoedigd te worden hoe verder te gaan na het verlies van een dierbaar persoon, ook in relatie met God.
We willen dat gaan doen in de setting van een huiskring. Als leidraad voor de thema ’s die aan de orde zullen komen, gebruiken we het boekje van ds. Peter Smilde met als titel: ‘Als je iemand verloren hebt’. Het is een uitgave van het Evangelisch Werkverband.
De bijeenkomsten zullen worden geleid door pastoraal werker pastor Harm Jansen met assistentie van Anja Visser.
Locatie: Ria Mudde heeft haar huis beschikbaar gesteld:
Prof. Kamerlingh Onneslaan 119, 3362 VE;
Datums: op donderdag 16 april, 28 mei, 18 juni, 16 juli;
Tijd: bij voorkeur ’s middags 14.00 tot 15.30 uur of eventueel
’s avonds 19.30 tot 21.00 uur.
Aanmelden is mogelijk tot 15 februari. Wilt u dan uw voorkeur voor de middag of de avond aangeven?
Het kan bij Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl of bij Anja Visser, jsvisser53@hotmail.com, 0631240221.
We zien er naar uit u op de kring te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet, Anja en Harm.