Rouwbegeleidingskring ‘Verder na verlies‘

Het verlies van een dierbaar persoon laat diepe sporen na in het leven van de nabestaande(-n). In onze gemeente is vorig jaar, met enige vertraging door de maatregelen i.v.m. Covid-19 een rouwbegeleidingskring gestart. Ook dit jaar bieden wij graag weer de gelegenheid max. 8 deelnemers zich hiervoor op te geven.
Wanneer je pas een dierbare hebt verloren, is er vaak veel belangstelling en meeleven van mensen om je heen, ook van gemeenteleden. Maar na verloop van tijd wordt het stiller.
Het leven in al zijn facetten gaat weer door. Maar voor de nabestaanden is het leven na het overlijden van een geliefde totaal anders geworden… Juist dan kan er behoefte zijn om datgene wat je hebt meegemaakt te delen met lotgenoten. De ervaringen te ordenen en er het licht van Gods Woord over te laten schijnen. En op deze wijze getroost en bemoedigd te worden hoe verder te gaan na verlies, ook in relatie met de Here God.
We willen dat doen in de setting van een huiskring. Thema’s die besproken worden zijn: ‘Mijn verhaal’, ‘Afscheid: Adieu en tot ziens?’, ‘Rouw op je dak’ en ‘Punt of komma’.
De 5 bijeenkomsten zullen worden geleid door pastor Harm Jansen met assistentie van zuster Anja Visser.
Locatie: ouderling/zuster Ria Mudde heeft haar huiskamer beschikbaar gesteld: Prof. Kamerlingh Onneslaan 119, 3362 VE Sliedrecht.
Data: op donderdagen 14 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december.
Tijd: 14.00 uur-15.30 uur.
Aanmelden graag vóór 5 oktober.
Bij: Harm Jansen, harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, of bij: Anja Visser, jsvisser53@hotmail.com, 06-31 24 02 21.
We zien er naar uit u op de kring te mogen begroeten!
Met een warme groet, Anja en Harm