Rozenactie-Week van de Eenzamheid

Op D.V. zaterdag 22 september organiseert de gemeente Sliedrecht het Kom erbij Festival. Dit in het kader van de week van de eenzaamheid. Een gelegenheid die we als diaconie graag willen ondersteunen. Reeds enkele jaren organiseren we een rozen-uitdeel actie bij een van de supermarkten in ons dorp. We geven een roos aan iemand, met de bedoeling om die door te geven aan iemand in eigen omgeving die eenzaam is, of het moeilijk heeft. Als dank krijgt de gevende persoon ook een roos mee. Een actie waar we al heel mooie reacties op mochten ontvangen….

Dit jaar staan we bij Dirk aan het Fazantplein van 9.00 tot ca.13.00 uur, verdeeld over 2 blokken van 2 uur. Voor deze actie zijn we nog op zoek naar enkele personen die het leuk vinden om het winkelend publiek aan te spreken en aan te sporen een roos mee te nemen voor bovengenoemd doel.

Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij ondergetekende tot donderdag 20 september via telefoon of WhatsApp op nr. 06-44532173, of via de mail: mariusvanwijk@outlook.com.

Mag ik op u rekenen?  Alvast heel hartelijk dank.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk