Samen eten voor alleengaanden

Samenlogo


Samen lachen, samen huilen, samen eten, samen delen voor de één zo gewoon,
voor de ander héél bijzonder!

Samen eten voor alleengaanden

Op D.V. dinsdag 14 januari nodigen wij u/jou uit om op deze gezellige manier
in contact te komen met andere mensen, schroom niet om iemand mee te brengen.
Iedereen, ook nieuwe mensen, zijn van harte welkom om samen van een “gewoon
moment” iets bijzonders te maken. Vanaf 17.30 uur tot ±19.30 uur bent u welkom
in het CJMV-gebouw, Stationsweg 29.

Voor deze maaltijd vragen wij u een bijdrage van ¤ 4,=
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven doe dit dan uiterlijk tot en met D.V. zaterdag
11 januari bij één van de volgende personen:

Willy de Jong: tel: 418253 / email wm.dejong@hetnet.nl
Dikky Koppelaar: tel: 421345 / email dkoppelaar@upcmail.nl
Caroline van Tent: tel: 413095 / email wimvantent@chello.nl

De volgende datum D.V. 11 februari geven wij u hierbij alvast door.